info@meddo.net

Nieuws van de Naoberkark

Het bestuur van de Naoberkark is geïnstalleerd en het lijkt ons een mooi moment om de bestuursleden aan u voor te stellen. Verder informeren we u over welke mogelijkheden de kerk heeft en hopen we dat we op uw steun kunnen rekenen.

Het bestuur van de Naoberkark bestaat uit de volgende personen:
Jan Lanting (voorzitter), Ingrid Bosma (secretaris), Coby Belder-Kats (penningmeester), Sandrien Huiskamp, Wilfried Bomers, Nico Overkamp en August Elsinghorst.

Zij gaan verder richting geven aan de visie van de Naoberkark: een ontmoetingscentrum voor alle bewoners van Meddo en omgeving.     

Wat kan er in de kerk?

Iedere 14 dagen wordt er als vanouds nog een kerkdienst gehouden, en ook voor begrafenissen en trouwerijen blijft de kerk haar functie behouden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de kerk te huren voor feesten, recepties en workshops, voor kleinere en grote gezelschappen. Ook zijn er plannen voor concerten, films en tentoonstellingen. Suggesties zijn altijd welkom.

Meer informatie hierover vindt u binnenkort op de website van de Naoberkark, zie: www.naoberkarkmeddo.nl   

Kunnen we op uw steun rekenen?

Opstarten kost altijd even tijd, het kost ook altijd geld…zo is dat nu eenmaal. Stichting Naoberkark komt daarom binnenkort met een sponsor-donateursactie. We rekenen op uw steun.

Opvolger voor de tuin- en kerkhofploeg gezocht

Op dit moment beschikt de kerk over een viertal tuin- en kerkhofploegen van 3 à 4 personen die wekelijks op de dinsdagmorgen allerlei werkzaamheden verrichten. Bennie Zieverink is al jarenlang de man die de tuin- en kerkhofvrijwilligers aanstuurt. Hij heeft aangegeven dat hij, ook gezien zijn leeftijd van 84 jaar, graag wil stoppen met deze aansturing. We zoeken daarom iemand die leiding wil geven aan de tuin- en kerkhofploeg. Neem voor informatie of aanmelden contact op met Jan Lanting, T: 0543 72 21 53.

Lees hier het artikel over de opening van de Naoberkark