info@meddo.net

AMB

Algemene info AMB

AMB staat voor Algemeen Meddo’s Belang. Het betreft een vereniging welke zich inzet voor het algemeen belang van de inwoners van Meddo. De vrijwilligers van het AMB zetten zich in voor de leefbaarheid in meest ruime zin. Zo zijn zij regelmatig ook gesprekspartner van de lokale en provinciale overheid bij het aangeven van wensen en plannen. Het AMB heeft veel informatie en kennis over het wonen in Meddo.

Het bestuur van AMB

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende vrijwilligers:

Technisch voorzitterAdelinde Bouwman
PenningmeesterSander Kondring
SecretarisDiana Bent
LidRianne Hilboldt-Oonk
LidGlenn Koldeweij
LidPaul Tiggeloven
LidIngrid Maas

Werkgroepen

Onder het Algemeen Meddo’s Belang zijn verschillende werkgroepen actief.

 • Werkgroep Zorg, Welzijn en Omgeving
  Deze werkgroep (momenteel drie leden) is actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze zijn vraagbaak voor inwoners met een zorgbehoefte of welzijnsvraagstuk. Ze houden contact met de gemeente, bezoeken bijeenkomsten van gemeentelijke projecten als Armoedevrij Winterswijk en Drempelvrij Winterswijk, maar zijn ook actief in Meddo met de organisatie van de Seniorensoos en het signaleren van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid (voor voetgangers en fietsers) of onderhoud aan wegen en trottoirs. Voor deze signaalfunctie is er contact met de Rova (BuitenBeter-app) of gemeente Winterswijk.

  – Seniorensoos
  – Coronahulpdienst / Armoedevrij / Drempelvrij

 • Naoberteam
  Deze werkgroep bestaat uit een groep handige senioren, die op pad gaat voor onderhoudsklussen in de openbare ruimte. Dit is op verzoek van / in samenspraak met de gemeente. Ze verzorgen het onderhoud van zitbanken (in kern en buitengebied) en de schuilhutten die in het buitengebied staan. Verder het bijhouden van bloembakken en perkjes rond de lantaarnpalen, het op- en afbouwen van een kerstboom in de kerktuin, het helpen uitsorteren en uitleveren van de planten/bomen voor de actie ‘Dorpen in het groen’. De huidige tien leden zien het werk als nuttige bezigheid, ze leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp. Ben jij een handige klusser (bijv. timmerman, schilder) en wil jij deze werkgroep versterken? Meld je dan aan via ambmeddo@gmail.com

 • Communicatie
  Meddo Magazine is het huis-aan-huis blad voor Meddo en verschijnt vijf keer per jaar. Elke deelnemende vereniging (in hoofdzaak AMB, MEVO, Sportclub Meddo en Penta) is verantwoordelijk voor de eigen inhoud. Het magazine kent een lange geschiedenis, het verschijnt sinds 1 september 1997. Heb je ook nieuws voor Meddo Magazine, mail dan naar meddomagazine@gmail.com
  Later is daar de website www.meddo.net bijgekomen, deze is begin 2023 vernieuwd. En ook via social media weten we de inwoners te bereiken. Je kunt onze Facebook en Instagram-pagina volgen voor actueel nieuws.

Dorpsvisie 2022 – 2030

In 2020-2022 heeft een werkgroep van zo’n 12 enthousiaste dorpelingen aan de nieuwe Dorpsvisie 2022-2030 voor Meddo gewerkt. Met deze Dorpsvisie heeft Meddo weer een stip op de horizon. Hier kun je de Dorpsvisie downloaden.

De nieuwsberichten over de Dorpsvisie zijn hier verzameld:

Lid worden van AMB?

Wij zijn een vereniging in het algemeen belang, met andere woorden: wij zijn een belangenorganisatie voor gemeenschappelijke Meddose initiatieven. We treden niet op in individuele geschillen en zullen altijd de redelijkheid en billijkheid in overweging willen nemen. Juist in het lobbyen bij de juiste instanties en financieel steunen van kleinere initiatieven heeft het AMB tot op heden veel kunnen betekenen voor haar inwoners. Dit weet men in Meddo te waarderen, het aantal leden (gezinnen/huishoudens) bedraagt ongeveer 486 (Meddo heeft ca. 1500 inwoners).

De bijdrage voor lidmaatschap AMB is (vanaf 2023) € 7,50 per huishouden/wooneenheid per jaar. De contributie wordt in juni/juli geïnd. Ligt het moment van aanmelden na de contributie-inning, wacht dan rustig met betalen tot het volgende moment van inning.  

Aanmelden kan per mail: ambmeddo@gmail.com of schriftelijk via AMB, Eibergseweg 6, 7104 AS  Winterswijk-Meddo. Vergeet niet naam, adres en telefoonnummer te vermelden.