info@meddo.net

Samen werken aan de toekomst van Meddo

We hebben jullie inbreng nodig! De Werkgroep dorpsvisie organiseert een bewonersavond voor alle inwoners van Meddo over de nieuw te ontwikkelen dorpsvisie. De avond vindt plaats bij Spiekerman. U bent van harte uitgenodigd!

Nieuwe dorpsvisie voor Meddo

Een aantal recente ontwikkelingen onderschrijft de noodzaak voor een nieuwe stip op de horizon voor Meddo. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom een aantal voorzieningen, zoals de sluiting vande supermarkt en het op termijn verdwijnen van de kerkelijke functie. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals vrijkomende (agrarische) bebouwing en veranderingen in het buitengebied vragen aandacht. Maar ook sociale vraagstukken, zoals de betrokkenheid bij het verenigingsleven en de sociale samenhang zijn onderwerp van gesprek. Daarom maakt Meddo een nieuwe dorpsvisie. In een dorpsvisie schetsen we een toekomstbeeld en brengen we verschillende thema’s samen. Mede vanwege de goede ervaringen uit het verleden met eerdere dorpsplannen heeft Algemeen Meddo’s Belang een tijd terug het initiatief genomen om een werkgroep te vormen.

Samen werken aan de toekomst van ons dorp

Een werkgroep met een brede samenstelling is aan de slag gegaan. De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een procesbegeleider van DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland).

De komende periode gaan we samen met jullie een nieuwe visie ontwikkelen waarmee we inbeeld krijgen welke kant we de komende jaren op willen met Meddo. Zodat Meddo ook in de toekomst een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft voor huidige en toekomstige bewoners. Met een gemeenschappelijke visie creëren we niet alleen een leefbaar en toekomstbestendig dorp, maar ook verbondenheid.

We gaan aan de slag met de thema’s:

 • Algemene veiligheid
 • Jeugd
 • Senioren
 • Toerisme & Recreatie
 • Ondernemen & Evenementen
 • Zorg
 • Duurzaamheid & Klimaat
 • Ontwikkelingen kern
 • Ontwikkelingen buitengebied
 • Wonen
 • Sociale Cohesie
 • Overig

Dorpsvisie voor en door Meddo

De nieuwe dorpsvisie is namelijk van en voor heel Meddo! Zodat we ook daadwerkelijk een visie krijgen die aansluit bij de wensen en ideeën van onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Er is veel kennis en creativiteit in Meddo. Die willen we graag benutten!

De nieuwe dorpsvisie wordt gebaseerd op de inbreng, wensen en ideeën van de Meddonaren. Dus van u. Uw inbreng telt! Het gaat immers over uw eigen leefomgeving en uw eigen toekomst.

Werkgroep Dorpsvisie Meddo

De flyer kunt u hier downloaden/lezen