info@meddo.net

Terugblik AMB jaarvergadering en mee met SKB4Gambia

Op woensdag 29 maart jl. hield AMB haar jaarlijkse ledenvergadering. Met na de pauze een impressie van het initiatief SKB4Gambia. Lees de samenvatting.

Jan Kortschot opende kort na 20:00 uur de ledenvergadering en gaf een impressie van wat AMB in 2022 heeft opgepakt (zie hier de PDF van het jaarverslag 2022).
Sander Kondring besprak het financiële verslag inclusief begroting 2023 en daarna volgde een korte terugblik van de werkgroepen Noaberteam, Zorg, Welzijn & Omgeving en Meddo Magazine / MeddoNet.

Zoals ieder jaar, reiken we ook de ‘Kern met Pit-prijs’ uit. Deze prijs, een geldbedrag van €100,-, gaat naar een inwoner die zich volop inzet voor onze gemeenschap. Dit keer gaat de prijs naar Wilma Elsinghorst (links op de foto), vanwege haar inzet en nieuwsgaring voor onze website www.meddo.net en Facebook-pagina en haar rol als dorpsfotografe. Bij veel evenementen is Wilma met haar camera te vinden voor een paar leuke beelden. We waarderen haar inzet enorm, daarom ontvangt zij dit keer de Kern met Pit-prijs. Wilma heeft ons laten weten dat ze het geldbedrag aan de WensAmbulance heeft geschonken.

Verder staan we stil bij het afscheid van Frits Gierveld (rechts op de foto met zijn vrouw Rine). Na ruim 20 jaar bestuurslid te zijn geweest, draagt hij nu het stokje over aan de jongere generatie: Diana Bent en Ingrid Maas zijn tijdens de ledenvergadering officieel benoemd tot nieuwe bestuursleden. Aan Frits volgde een woord van dank: Dankjewel voor je inzet voor het belang van de inwoners van Meddo en je rol als aanspreekpunt voor de actie Dorpen in het Groen.

Contributie naar €7,50

Ook hebben we gesproken over onze contributie. Die bedraagt al jaren €5,- per huishouden, maar vanwege de toename van de kosten én omdat we vanaf nu ook gaan werken met projectgroepen om onze dorpsvisie verder vorm te geven, is het idee geopperd om de AMB-jaarcontributie te verhogen naar €7,50. Dit is unaniem door de aanwezigen akkoord bevonden, dus met ingang van 2023 bedraagt onze contributie €7,50 per huishouden. Wim Klanderman is ondertussen al bij veel inwoners geweest of komt binnenkort nog langs om het bedrag te innen.

Acht projectgroepen – wil jij ook meedenken, meld je dan aan!

Tijdens de pauze konden de aanwezigen zich inschrijven voor een projectgroep om de dorpsvisie verder vorm te geven. De vier benoemde hoofdthema’s in de dorpsvisie zijn onderverdeeld naar acht projectgroepen, met per projectgroep een aanspreekpunt vanuit AMB:
1) Zorg, Welzijn & Omgeving – Paul Tiggeloven
2) Het Noaberteam/groenteam – Diana Bent
3) Wegen/verkeer/uitstraling (vergroenen) – Ingrid Maas
4) Woningbouw incl. waterbeheer – Sander Kondring
5) Centrumvisie – Jan Kortschot
6) Buitengebied – Adelinde Bouwman
7) Verenigingen – Glenn Koldeweij
8) Communicatie – Rianne Oonk

De meeste projectgroepen kunnen nog wel een paar leden gebruiken, dus als je graag over bepaalde onderdelen wilt meepraten of je expertise kunt inbrengen, geef dit dan aan bij de projectleider of mail naar ambmeddo@gmail.com.

Mee met SKB4Gambia

Na de pauze vertelden Mariët Kersten en Rianne Nekkers (allebei inwoner van Meddo) over het project SKB4Gambia. Als onderdeel van het medische team van Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn Mariët en Rianne allebei al twee keer (en in 2021 samen) veertien dagen in Gambia geweest om medische zorg te verlenen. Mariët en Rianne namen afwisselend het woord en vertelden aan de hand van foto’s over hun ervaring.

“Sinds 2012 gaat een medisch team van SKB naar Gambia om medische zorg te verlenen. Medische zorg is daar niet vanzelfsprekend, heeft iemand geen geld, dan wordt diegene niet geholpen. En als iemand met iets blijft rondlopen, dan wordt diegene vaak door de familie verstoten. Men denkt bijvoorbeeld dat diegene behekst is.”

“Voor ons is deze reis een onvergetelijke ervaring en een bijzondere leerschool. Patiënten die wij zien, zijn mensen met enorme, voor ons indrukwekkende wonden; daar hebben ze echt te lang mee doorgelopen. Of vrouwen met enorme vleesbomen, soms zo erg dat het lijkt of ze zwanger zijn. Wij zijn er twee weken en zien dan zo’n honderd patiënten. De meeste operaties die we doen zijn operaties die artsen in Gambia zelf niet kunnen, bijvoorbeeld liesbreuken, lipomen, vleesbomen of schildklieroperaties. Tijdens ons verblijf kijken de artsen uit Gambia mee, zo leren ze van hoe wij werken. Het is onze missie om de artsen daar verder te scholen in operaties, wondzorg en röntgenonderzoek.”

Donaties zijn altijd welkom. Meer hierover vind je op www.skb4gambia.nl