info@meddo.net

Oproep aan iedereen: lever een bijdrage aan de leefbaarheid van Meddo

In Meddo zijn een aantal werkgroepen actief. Deze werkgroepen zoeken nieuwe leden ter versterking / verjonging. We vertellen u er graag meer over. Aanmelden kan via ambmeddo@gmail.com

De werkgroep Zorg, Welzijn & Omgeving: wie komt erbij?

Deze werkgroep (momenteel drie leden) is actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze zijn vraagbaak voor inwoners met een zorgbehoefte of welzijnsvraagstuk. Ze houden contact met de gemeente, bezoeken bijeenkomsten van gemeentelijke projecten als Armoedevrij Winterswijk en Drempelvrij Winterswijk, maar zijn ook actief in Meddo met de organisatie van de Seniorensoos en het signaleren van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid (voor voetgangers en fietsers) of onderhoud aan wegen en trottoirs. Voor deze signaalfunctie is er contact met de Rova (BuitenBeter-app) of gemeente Winterswijk.

Het Naoberteam: handige klussers gezocht!

Deze werkgroep bestaat uit een groep handige senioren, die op pad gaat voor onderhoudsklussen in de openbare ruimte. Dit is op verzoek van / in samenspraak met de gemeente. Welke werkzaamheden doet het Naoberteam? Denk aan onderhoud van zitbanken (in kern en buitengebied) en de schuilhutten die in het buitengebied staan. Het bijhouden van bloembakken en perkjes rond de lantaarnpalen, het op- en afbouwen van een kerstboom in de kerktuin, het helpen uitsorteren en uitleveren van de planten/bomen voor de actie ‘Dorpen in het groen’. De huidige tien leden zien het werk als nuttige bezigheid, ze leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp.

Ben jij een handige klusser (bijv. timmerman, schilder) en wil jij deze werkgroep versterken? Meld je dan aan via ambmeddo@gmail.com.

Nieuw te vormen werkgroepen/projectgroepen als vervolg op de Dorpsvisie

In de Dorpsvisie staan mooie plannen voor Meddo. Deze plannen kunnen alleen concreet worden, wanneer een groep inwoners hier de handen ineen slaan. Gecoördineerd vanuit het AMB. Samen d’ran veur Meddo! Momenteel spelen er verschillende dingen in Meddo, dus er zullen meerdere projectgroepen worden opgestart.
Denk hierbij aan:
• Starten van initiatieven als de pluktuin, een ‘Wat schaft de pot?’ eetclub, een speelplek voor de jeugd van 8 jaar en ouder.
• Het in beeld brengen van de behoefte en het draagvlak in Meddo voor een buurtwinkel of alternatieven, zoals de verkoop van (vers)producten op een vast moment in de week / een periodieke streekproductenmarkt.
• Wonen in de kern (flexwoningen / huurwoningen / woonruimte voor jongeren en senioren) – herbestemming leegstaande (of leegkomende) gebouwen in de kern.
• Herindeling van de kern, een nieuw centrumplan inclusief een (verkeers)veilige schoolomgeving en een
verkeersveilige Geldereschweg (lees ook het voorwoord van Jan Kortschot).
• Een werkgroep die zich gaat buigen over het netwerk van fiets- en wandelpaden en de haalbaarheid van een ‘blote-voeten-pad’ of een klompenpad onderzoekt.
• Herintroductie van het verenigingen-overleg voor thema’s als ledenbehoud, vrijwilligersbeleid en de toekomst van de accommodaties.

Tijdens de bewonersavond hebben een aantal inwoners al hun naam doorgegeven. Via een AMB-lid worden jullie (begin 2023) benaderd voor een vervolg. Denk alvast over bovenstaande punten na waar je interesse/voorkeur naar uitgaat. Ook andere inwoners zijn vrij om zich aan te melden voor een bepaald initiatief. Geef bij interesse je naam en contactgegevens door via ambmeddo@gmail.com.