info@meddo.net

Overhandiging Dorpsvisie Meddo

MEDDO – Onder grote belangstelling werd vrijdag 18 november 2022 de nieuwe dorpsvisie ‘Samen d’ran veur Meddo’ gepresenteerd in Zaal De Eendracht in Meddo.

UIT: AchterhoekNieuws, door Maarten Reuvekamp

Initiatiefnemer voor de nieuwe visie was Algemeen Meddo’s Belang (AMB). Jan Kortschot (voorzitter AMB) en wethouder Wim Wassink (gemeente Winterswijk) kregen het eindresultaat van de werkgroep op ludieke wijze overhandigd door het kersverse prinsenpaar voor de carnaval. Met vereende krachten en ondersteund door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland en de gemeente Winterswijk heeft de werkgroep vanaf 2020 aan deze nieuwe dorpsvisie gewerkt. De Meddose stip op de horizon.

Hoe ziet het leven eruit in Meddo in 2030? Die vraag moeten de leden van de werkgroep zich ook hebben gesteld toen ze aan de slag gingen met de nieuwe dorpsvisie. “Het hele traject werd destijds afgetrapt met een schouw om de parels en pijnpunten te inventariseren”, aldus Ten Pas. “Te voet door de dorpskern en al fietsend door het buitengebied.” Een van de mooiste parels van Meddo is de betrokkenheid van haar inwoners bij elkaar: het naoberschap. Een pijnpunt daarentegen is voor veel Meddonaren de sluiting van de supermarkt enkele jaren geleden.

Realistisch

Het al dan niet kunnen beschikken over een supermarkt binnen de eigen dorpsgrenzen is een ‘hot item’ in Meddo. “Het is de vraag of een conventionele supermarkt nog realistisch is in deze tijd”, zegt Ten Pas. “Ik zie veel Meddonaren die tegenwoordig hun boodschappen laten bezorgen of zelf de afstand overbruggen naar een supermarkt in Winterswijk.” Een supermarkt in Meddo anno 2030? Ondanks dat veel inwoners van Meddo graag een supermarkt zien terugkeren geeft de dorpsvisie geen concreet antwoord op deze vraag. Wel roept de werkgroep op dit nader te onderzoeken en ook naar alternatieven te kijken.

“Veel punten die voor Meddonaren belangrijk zijn hangen met elkaar samen”, aldus Kortschot. Een voorbeeld hiervan is de toekomstige locatie van de basisschool en de feestlocatie voor het Volksfeest. Maar ook andere voorzieningen die het mogelijk maken om van geboorte tot graf in Meddo te wonen. Twintig jaar geleden was het nog best een uitdaging als je je hele leven in Meddo wilde blijven wonen. Inmiddels is dit door de nieuwbouw en de aanwezigheid van Roetendael veel realistischer geworden.

De toekomst

“De nieuwe dorpsvisie benadrukt om bestaande goeddraaiende voorzieningen in stand te houden door er in de toekomst meer en beter gebruik van te maken”, aldus Ten Pas. Een uitdaging die momenteel speelt is om het Meddose verenigingsleven te versterken en daarnaast optimaal gebruik te maken van het dorpshuis. Kortschot: “Niet elke vereniging hoeft zelf het wiel uit te vinden. Er is veel kennis en know-how aanwezig. Door samen op te trekken kunnen verenigingen elkaar helpen.”

Dat de jeugd de toekomst heeft, daar zijn ze in Meddo goed van doordrongen. Kinderen van basisschool ’t Kempken evenals de jeugd die gebruik maakt van jongerencentrum Elbekurkie kregen een prominente rol toebedeeld in de totstandkoming van de nieuwe dorpsvisie. Punten die in hun ogen de leefbaarheid van Meddo ten goede zouden komen zijn onder andere verkeersdrempels om de snelheid in de kern te verminderen en meer groen en speelplekken.

Dorpsvisie aanvragen?

De Dorpsvisie kun je hier downloaden