info@meddo.net

Vrijdag 18 november feestelijke presentatie nieuwe dorpsvisie: ‘Samen d’ran veur Meddo’

Vrijdagavond 18 november is de feestelijke presentatie van de Dorpsvisie 2022-2030: 'Samen d'ran veur Meddo'. De avond vindt plaats in Zaal De Eendracht. Op initiatief van Algemeen Meddo's Belang heeft een werkgroep gewerkt aan een nieuw toekomstplan voor Meddo. Vrijdag 18 november wordt het eindresultaat gepresenteerd.

Vrijdagavond 18 november is de feestelijke presentatie van de Dorpsvisie 2022-2030: ‘Samen d’ran veur Meddo’. De avond vindt plaats in Zaal De Eendracht. Op initiatief van Algemeen Meddo’s Belang heeft een werkgroep gewerkt aan een nieuw toekomstplan voor Meddo. Vrijdag 18 november wordt het eindresultaat gepresenteerd.

Jan Kortschot, voorzitter van het bestuur van Algemeen Meddo’s Belang (AMB), licht toe waarom een nieuwe dorpsvisie gewenst is: ”De vorige dorpsvisie dateerde van 2003. Tal van veranderingen dienden zich de afgelopen jaren aan en die vragen om een breed gerichte aanpak. Hiervoor kan de dorpsvisie een belangrijke leidraad zijn.”

Initiatief Algemeen Meddo’s Belang

Het bestuur van AMB sprak in 2019 de wens uit om een nieuwe dorpsvisie voor Meddo te realiseren. Daarvoor werd een werkgroep van Meddose inwoners uit alle leeftijdscategorieën ingesteld. Zij gingen in 2020 enthousiast aan de slag en werden daarbij ondersteund door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). Ook de gemeente Winterswijk was vanaf de start betrokken bij het traject en heeft actief ondersteund. De werkgroep was door de Coronapandemie genoodzaakt om een aantal keren een pas op de plaats te maken. Maar uitstel betekende in dit geval zeker geen afstel. ”Later dan oorspronkelijk gepland kunnen we nu stellen dat er zelfs onder lastige omstandigheden een actuele en evenwichtige visie staat. De werkgroepleden verdienen zeker onze waardering, vanwege hun doorzettingsvermogen en blijvend enthousiasme gedurende de afgelopen jaren”, aldus Kortschot.

Een dorpsvisie van en voor Meddo

De enthousiaste inzet van de inwoners van Meddo is de basis geweest voor deze dorpsvisie. In april is er een bewonersavond georganiseerd. Tijdens deze drukbezochte avond konden de inwoners hun wensen en ideeën aangeven en prioriteren. Deze bewonersavond heeft geleid tot veel informatie en waardevolle inbreng. De volle zaal bij Spiekerman liet zien dat Meddonaren graag een steentje willen bijdragen. Ook de leerlingen van basisschool ’t Kempken kregen een prominente rol in het traject. Aan de hand van tekeningen en creatieve ideeën heeft de jongste generatie meegedacht over de toekomst van Meddo.

Stip op de horizon

Kortschot: ”Met een dorpsvisie geven we richting aan de gewenste toekomstige ontwikkeling van Meddo. Hiermee kunnen we de komende jaren vooruit. Het geeft een gemeenschappelijk doel waarop Meddo zich kan focussen. In samenwerking met en ondersteuning van de gemeente Winterswijk, de DKK Gelderland en de inwoners van Meddo ligt er een mooi resultaat. Onze Meddose stip op de horizon.”

Feestelijke presentatie

Vrijdag 18 november is de feestelijke presentatie van het eindresultaat. Met trots presenteert de werkgroep dan de nieuwe dorpsvisie ‘Samen d’ran veur Meddo’. Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij deze feestelijke avond. Na de presentatie is er gelegenheid om samen het glas te heffen op deze mijlpaal. De presentatie is in Zaal De Eendracht aan de Geldereschweg in Meddo. De aanvang van de avond is 20.00 uur (inloop 19.45 uur). Aanmelden is niet nodig.