info@meddo.net

Over de keuze voor Wim Annen als koper van de kerk

We gaan even terug in de tijd. In 2018 hoorde de parochie van Meddo dat de kerkdeuren uiterlijk 2026 zouden sluiten. Wat nu? Daarop heeft de plaatselijke beheerscommissie (locatieraad) van de geloofsgemeenschap in 2019 een werkgroep (denktank) opgericht voor behoud van het kerkgebouw in Meddo, met Jan Lanting als voorzitter. Aan Jan stellen we de vraag waarom de werkgroep voor Wim Annen als koper heeft gekozen. Hij ligt dat hier toe.

“De werkgroep herbestemming kerkgebouw, bestaande uit Sandrien Huiskamp, Anita te Koppele, Timon Klanderman, Sander Kondring, August Elsinghorst en ikzelf, is op zoek gegaan naar mogelijkheden om het gebouw voor Meddo te behouden. Eerst hebben we onderzocht of we de kerk als gemeenschap konden kopen, maar dan moest er behoorlijk wat geld betaald worden, met daarbij de eis van het bisdom dat er de eerste vijf jaar een sluitende begroting is. Als dit niet lukt, dan krijgt het bisdom de kerk terug.

Van deze eis ben je verlost wanneer een particulier de kerk koopt. Nu hebben we verschillende particulieren op gesprek gehad, waaronder verschillende bouwbedrijven – met als doel om er appartementen in te maken, maar zij vonden het een te groot risico vanwege de hoge kosten – en iemand die grote kunstwerken maakt en daar de kerk prima voor kon gebruiken. Maar ons belangrijkste doel was: laten we proberen de kerk voor de Meddose bevolking te behouden, zodat we er nog kerkdiensten kunnen houden, maar mogelijk ook rouw- en trouwdiensten. In een krantenartikel las ik over Wim Annen en dat hij vanuit ideologie kerken opkoopt en teruggeeft aan de bevolking. Daarop heb ik hem benaderd met de vraag of hij interesse heeft in de koop van de kerk in Meddo. Hij is met ons in gesprek gegaan en het eerste wat hij tijdens onze kennismaking zei was: ‘Ik ben hier niet om de kerk te kopen, maar ik wil jullie wel helpen.’ Met andere woorden, hij wilde geen eigen invulling aan de kerk geven, maar stond achter ons idee om het voor de Meddose bevolking te behouden. En zo vervolgden we onze gesprekken met Annen.” 

Toegankelijk voor iedereen

“De intentie van Annen werd ons ook gelijk uitgelegd: het gebouw moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht wel of niet gelovig en ongeacht welk geloof. De kerk mag niet te katholiek blijven, de katholieke inslag moet eruit. Op de vraag waarom hij voor de kerk in Meddo gaat en niet voor een ander dorp, zei hij: ‘In Meddo voel ik een bepaalde sfeer en 
gebondenheid en is de gemeenschap gemêleerd, dus de kans dat hier een andere invulling komt dan alleen een kerkdienst, ligt hoger.’ We mogen als Meddo blij zijn dat we zo’n fijne koper hebben. Het bisdom is tegenwoordig zover dat ze de kerken die ze willen afstoten op Funda zetten. Dan koopt een projectontwikkelaar het op, maakt er woningen in en dan is het gebouw niet meer toegankelijk voor heel Meddo.

Februari 2022 toestemming voor koop

“In februari van dit jaar heeft de werkgroep Wim Annen toestemming gegeven om met het bisdom in onderhandeling te gaan. En sinds 7 oktober 2022 is de koop rond en de koopakte getekend. In de notariële akte staat dat Wim Annen het gebouw niet met winst mag verkopen aan derden en Meddo heeft altijd de eerste keuze van koop. De wens van Annen is om zo min mogelijk zeggenschap te hebben, hij laat de herbestemming van de kerk over aan de beheergroep die we nog gaan oprichten. Tijdens de informatieavond op 6 september jl. hebben al tien mensen zich aangemeld om mee te willen denken over de invulling. Annen zal hier op afstand bij betrokken zijn, hij wordt als het ware een bestuurder/coach op afstand.” 

Geen verenigingen, geen horeca

“We hebben ook met Wim Annen gesproken over het feit dat iedere vereniging al een eigen plek heeft. We kunnen er dus niet van uitgaan dat veel Meddose verenigingen de kerkruimte willen huren. En de Meddose horeca gaan we niet benade-len, dus er komt geen vaste horecafaciliteit in de kerk. We kunnen wel een kopje koffie schenken, verder niet. Met de Meddose horecaondernemers is afgesproken dat wanneer iemand een activiteit wil organiseren en daarbij de vraag stelt welke horeca we aanbevelen, we als eerste de horeca uit Meddo noemen. Het is dan aan de groep die vergadert om te beslissen wie er uiteindelijk de horeca mag verzorgen. Weet wel dat we een huurder niet kunnen verplichten om de Meddose horeca in te huren, dus zo nu en dan zullen we ook een horecazaak uit de omliggende plaatsen in de kerk hebben.”  

Geld blijft in Meddo

“De kerk, pastoriewoning en kerktuin zijn gekocht door Wim Annen en het bisdom geeft dit geld terug aan Meddo, aangezien de katholieke gemeenschap hier decennialang voor heeft betaald. Dit bedrag komt in beheer bij het parochie-bestuur in Groenlo, bestemd voor de Meddose geloofsgemeenschap. Hiermee kunnen we de eerste jaren allerlei onkosten betalen. Dit geld is ook bedoeld voor het kerkhofonderhoud etc., want het kerkhof en bijbehorend bosje horen niet bij de verkoop. Bovendien is met Annen afgesproken dat de maandelijkse winst van toekomstige verhuuropbrengsten in Meddo blijft. Zijn de verhuuropbrengsten hoger dan de huurkosten, dan gaat de winst naar de Meddose beheergroep. Ongeacht wat de huurprijs nu ook gaat worden, we zijn als werkgroep blij dat het gebouw behouden blijft voor de Meddose gemeenschap! De geloofsgemeenschap blijft voorlopig twee diensten in de maand houden, voor hen verandert er niet veel. Ze betalen nu alleen geen geld meer aan het bisdom, maar aan de verhuur van de Meddose kerk. Dus mocht u een keer een dienst mee willen maken, kom dan op zaterdagavond (om de week) naar de kerk.”  

Stichting kan fondsen werven

Hoe worden de zaken verder juridisch vastgelegd? “Er is een overkoepelende stichting opgericht, waar alle kerken die Annen aankoopt onder hangen. Deze stichting gaat ook aan fondsenwerving doen, op die manier komt er ook geld in het laatje. Verder krijgt iedere kerk die onder deze overkoepelende stichting hangt, zijn eigen beheergroep. De Meddose beheergroep wordt geleid door een bestuur bestaande uit inwoners van Meddo. De werkgroepen die nog gaan ontstaan (denk aan een werkgroep voor schoonmaak, voor geluid en techniek, voor het boeken van artiesten, voor het opstellen van tentoonstellingen, voor de communicatie, mensen die de agenda bijhouden, gebouwbeheerders etc.) gaan straks verantwoording afleggen aan de beheergroep van Meddo.”  

Oproep aan iedereen

We moeten nog een nieuwe naam voor de kerk introduceren. Annen gaf aan dat we de kerk geen Johannes de Doper meer moeten noemen, want dat is te katholiek. De beheergroep gaat de naam bepalen, maar… alle ideeën zijn welkom! Mail naar: herbestemmingkerkmeddo@gmail.com 

En we zoeken natuurlijk nog vrijwilligers voor diverse werkgroepen. Dus meld je aan, dit kan ook via bovengenoemd mailadres. En als er verder nog vragen zijn, dan horen we dat graag!