info@meddo.net

RABO-clubsupport aktie Meddo

Dit jaar hebben 11 Meddose verenigingen zich hiervoor aangemeld. Ieder lid mag 3 stemmen uitbrengen dus de keuze wordt moeilijk. Tot 26 september is het nog mogelijk om te stemmen.