info@meddo.net

Informatieavond Gebiedsaanpak Vitaal Platteland Winterswijk en Buitengebied zoekt Bewoners

Op 12 april a.s. organiseert de vereniging OBW een informatieavond over de Gebiedsaanpak Vitaal Platteland en het project Buitengebied zoekt Bewoners. De avond is bij Zaal Spiekerman en begint om 20:00 uur.

Binnen de Gebiedsaanpak Vitaal Platteland werken alle relevante partijen uit het gebied aan de grote vragen rond stikstof, waterkwaliteit, natuur en de toekomst van de landbouw. Hoe willen we dat in Winterswijk doen? Overheden en gebied werken intensief samen. Straks in heel Nederland, nu al in Winterswijk!

Buitengebied zoekt Bewoners

Dankzij de vernieuwende Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk zijn er in onze mooie gemeente nieuwe kansen om erven een nieuwe invulling te geven. Door splitsen en verbouwen kunnen de gebouwen plek bieden aan meer woningen en werkruimtes. Deze zijn betaalbaarder waardoor meer mensen de kans krijgen om hier te wonen en werken. Denk ook aan jongeren en senioren uit het gebied zelf. Het project Buitengebied zoekt Bewoners van vereniging OBW helpt mensen bij het realiseren van hun plannen. Het project werkt goed samen met de gemeente Winterswijk. Er wordt ook informatie gegeven over de vergunningprocedure en Loket Leef.

De avond wordt georganiseerd door vereniging OBW in samenwerking met BSV en Meddo’s Belang. Jan Bent bespreekt de Gebiedsaanpak, Wim Korsten het project Buitengebied zoekt Bewoners.

Meer informatie en programma van de avonden op: www.buitengebiedzoektbewoners.nl