info@meddo.net

Lid worden van het Algemeen Meddo’s Belang?

Het Algemeen Meddo's Belang (AMB) is een belangenorganisatie voor gemeenschappelijke Meddose initiatieven. Als inwoner kun je lid zijn van het AMB. Meer hierover lees je in dit bericht.

De afgelopen tijd hebben we meerdere aanmeldingen ontvangen van nieuwe bewoners voor lidmaatschap van het Algemeen Meddo’s Belang. Omdat wij één keer per jaar (omstreeks april-mei) de contributie innen, is er soms onduidelijkheid of je bij aanmelding later in het jaar nog lidmaatschapsgeld/contributie verschuldigd bent. We lichten het hier toe.

Welnu, de bijdrage voor lidmaatschap AMB is (tot op heden) € 5,- per huishouden/wooneenheid per jaar. De contributie wordt in juni/juli geïnd. Ligt het moment van aanmelden na de contributie-inning, wacht dan rustig met betalen tot het volgende moment van inning.  

Waarom lid worden? 

Wij zijn een vereniging in het algemeen belang, met andere woorden: wij zijn een belangenorganisatie voor gemeenschappelijke Meddose initiatieven. We treden niet op in individuele geschillen en zullen altijd de redelijkheid en billijkheid in overweging willen nemen. Juist in het lobbyen bij de juiste instanties en financieel steunen van kleinere initiatieven heeft het AMB tot op heden veel kunnen betekenen voor haar inwoners. Dit weet men in Meddo te waarderen en wij hopen dan ook in de toekomst op nog meer leden te kunnen rekenen. 

Aanmelden

Bij deze de oproep aan alle niet-leden: steun het AMB, word lid en werk mee aan een sterke belangenorganisatie. Je kunt je aanmelden per mail: ambmeddo@gmail.com of evt schriftelijk: AMB, Geldereschweg 40, 7104 AK Winterswijk Meddo. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.