MeddoLogin
                meddo op twitter  meddo op facebook   meddo op youtube   meddo op rss 

MeddoNet

Agenda

November 2022
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
› Seniorensoos
14:00
Motor Hotel
Datum :   4 november 2022
5
6
7
8
9
10
11
14
› Kaartavond
19:30
Eendracht
Datum :  14 november 2022
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
› Concours St. Jan
00:00
Zutphen
Datum :  26 november 2022
27
28
29
30

Twitter MeddoNet

weerstation meddo

HomeAgendaFoto albumsVideo kanaal

Meddo Video's op Youtube

Meer video's .....meddo op youtube   bz3C6sOxbnE


Op deze pagina treft u een stukje algemene geschiedenis aan over Meddo.
 
In het boek "Meddo " deel I wordt ook een historisch overzicht gegeven van het kerkdorp en haar bewoners. Gekozen is voor de informatie uit deel II vanwege het meer algemene historische overzicht. In deel I is met name ook veel historie omtrent personen te vinden.
 
Bron onderstaande gegevens: Boek Meddo (deel II)
 
Na de val van het Romeinse rijk ± 375 na Chr. kwam in Europa de grote volksverhuizing op gang. Vanuit het noorden kwamen de Saksen het gebied binnen en daarmee bloeide de landbouw op.
 
Door de geografische ligging van Meddo, tegen de huidige grens met Duitsland, heeft de buurtschap in het verleden zowel Duitse als Nederlandse eigenaren toebehoord.
 
In het archief van Kloster Gross Burloe in het Fürstl. Salm Salmsches Arciv te Anholt (D) wordt in een akte d.d. 26-11-1399 melding gemaakt van het innen van "tienden" (afdracht aan pachtheer) door de "erven van Gelle". ( Gelderesch)
 
Gelle is de oudere naam voor Meddo. In de akte worden de namen genoemd van Wesselinck, Grevick, Puelhuyzen. Ghiesynck, Hygynck, Huppele, Hobinck, Brughinck en Hermelinck. Allen namen die in tegenwoordige tijd nog steeds in Meddo voorkomen. Wesselink, Grevink, Poelhuis, Geesink, Hijink, Hoebink, Bruggink en Harmelink.
 
Met de Franken onder keizer Karel de Grote (800 na Chr.) ontstaan bisdommen. Het hertogdom Saksen wordt veroverd en het gebied wordt toegewezen aan evangelieprediker Ludger (804). Ludger wordt bisschop van Münster. Het oostelijke gedeelte van de achterhoek behoort dan tot het bisdom Münster.
 
Onder het Frankisch bewind onstaat de horigheid, waarbij de horige met lijf en goed toebehoort aan de leenheer en dus niet meer vrij is.
 
Na het afbrokkelen van het Frankische rijk blijft deze situatie in de omgeving van Meddo, in het Drostambt Bredevoort het langst bestaan. E.e.a. wordt in zijn geheel pas na de Franse tijd afgeschaft.
 
Afhankelijk van de veelal door vererving, strijd en oorlog wisselende eigenaren ontstaat er een zgn. tijdperk "Lohn" van 1150 tot 1316, gevolgd door de eerste Gelderse periode vanaf 1322. Stellig heeft Meddo , of Gelle zoals de naam dan nog luidt hieronder te lijden gehad.
 
Hierna komt het Gemense tijdperk (Schloss Gemen) van 1388 tot 1506. Gevolgt door het tweede Gelderse tijdperk.
 
In 1543 bij de vrede van Venlo komt het gebied aan keizer Karel V (Spanje). In de periode van de 80-jarige oolog van 1568 tot 1648 valt het gebied onder de heren van Anholt (Bronckhorst). Omdat zij de zijde kozen van Spanje wordt het gebied, na verovering door prins Maurits in 1597, gegeven aan de prinsen van Oranje. Tot aan de Franse tijd (1812). Ook in Meddo is in deze periode duchtig huisgehouden. O.m. in 1589. Het komt dan tot een treffen tussen Meddose boeren en soldaten. Hierbij lieten twee slodaten en een huisman" het leven. De soldaten nemen vervolgens als buit zeventien stuks vee mee. In die tijd een schat.
 
Gedurende de periode van de Republiek der verenigde Nederlanden heeft de bevolking vanaf 1665 in het gebied zwaar te lijden gehad onder oorlogshandelingen tijdens Engelse, Munsterse en Franse invallen . Vee en graan worden door Staatse troepen meegenomen, mensen gevangen genomen die vervolgens konden worden vrijgekocht voor rantsoen.
 
Pas in 1766 wordt de grens tussen Münster en Gelre vastgesteld.
 
Hierna ontstond de periode van de Franse tijd. In 1794 trekken Fransen ons land binnen. Via de achterhoek trokken Hessische troepen, bedoeld om het Franse leger tegen te houden, zich terug. Wederom werd de bevoling in het gebied slachtoffer van plundering en brandschatten. Ook werden door Napoleon uit de bevolking jonge mannen gerecruteerd. uit Meddo werden een jongeman Coltstege en een zoon van de Buursse "ingeloot". Het is niet bekend of zij ooit terug zijn gekomen.
 
Op 14 november 1813 wordt Winterswijk en daarmee ook Meddo bevrijd. Rondzwervende Franse troepen en Russische Kozakken maakten de bevolking echter wederom slachtoffen van roof en plundering.
 
In 1815 wordt Willem I koning van Het Koninkrijk der Nederlanden. Onder zijn bewind worden veel maatregelen uit de Napoleonitische tijd overgenomen. Zo wordt ook de door de Fransen voorbereide verdeling van markegronden in 1837 in de Markewet vastgelegd. De uitvoering daarvan vindt in Meddo pas in 1857 plaats. Er is veel grootgrondbezit en het klassenstelsel blijft bestaan. ook in de rechtspraak. Boeren plegen diefstal van eigen graan om aan gehate belasting te ontkomen. Het is armoede troef.
 
in 1820 ontstaat een landbouwcrisis en in 1840 werderom. Hierdoor en mede door ontstane gewijzigde godsdienst opvattingen besluit een aantal boeren uit dit gebied te emigreren. Vooral naar Amerika.
 
Door de Noordamerikaanse graanexport naar Europa wordt duidelijk dat verbouw hiervan zich hier niet meer loont en legt men zich meer toe op veeteelt.
 
In 1864 wordt in Winterswijk een afdeling van de Geld.Mij. voor Landbouw opgericht. Eind 1920 worden de woeste gronden op het Hazenveld en Masterveld (naamsaanduiding bep. stukken grond in buitengebied Meddo) ontgonnen. Later volgt ook het Meddose veen.
 
Er ontstaan diverse agrarische verenigingen en coöperatie's. Ondanks de crisisjaren in 1930 blijven tot WOII de boeren in Meddo hun overwegend gemengd bedrijf uitoefenen.
 
De naoorlogse jaren kende moeilijke perioden. Een aantal boeren emigreerde naar landen als Amerika en Canada.
 
Aanvul red.
 
Toch bleef Meddo een agrarische gemeenschap. Door maatschappelijke en economische veranderingen kwam hier in de jaren vanaf 1980 verandering in. Vele boeren zagen zich door verschillende oorzaken genoodzaakt tot stopzetting van het bedrijf. De overgebleven agrarische bedrijven kunnen hun bestaansrecht alleen zekerstellen door fusie's of schaalvergroting.
 
Na de Ruilverkaveling waarbij stukken grond werden "geruild" , verkocht of gekocht, ontstond er ook enigszins een wijziging in het landschappelijk aanzicht van Meddo. Toch bleef het merendeel voornamelijk uit landbouwgrond bestaan, afgewisseld met prachtige stukken natuur, waaronder bos en natveen.