MeddoLogin
                meddo op twitter  meddo op facebook   meddo op youtube   meddo op rss 

MeddoNet

Agenda

Juni 2021
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Twitter MeddoNet

weerstation meddo

HomeAgendaFoto albumsVideo kanaal

Meddo Video's op Youtube

Meer video's .....meddo op youtube   bz3C6sOxbnE

buitengebied op_glasDe informatieavond over de aanleg van glasvezel in het buitengebied trok een groot aantal belangstellenden. Zaal Eendracht in Meddo was dan ook meer dan goed gevuld. De CBBW werd bij het brengen van de informatie ondersteund door de Ondernemersvereniging Buitengebied Winterswijk (OBW), een expert op het gebied van glassvezel en wethouder Gert Jan te Gronde.

De opbouw van de avond was met algemene - en technische informatie goed ingedeeld. Het hele project omvat aansluiting van 3200 percelen. Deze bevinden zich in zogenaamde witte gebieden waar geen bekabeling ligt. (UPC-kabel en/of glas). Een omvangrijk project waarvoor de CBBW, naar voorbeeld uit een andere regio, is opgericht. De gemeente ondersteund en faciliteert hierbij. Te Gronde legde uit dat de gemeente niet in directe zin financieel ondersteuning kan bieden. De gemeente is geen partij omdat het geen nutsvoorziening betreft daarnaast zijn er ook geen financiële middelen beschikbaar. De gemeente faciliteert wel in personele zin. De provincie mag conform Europese regelgeving ook niet financieel bijdragen. Een vorm van (renteloze)lening is wel toegestaan en de provincie stelt daar ook een bedrag voor beschikbaar.

De uitleg over de techniek en voordelen van glasvezel was helder. Het belang van de komst van glasvezel raakt vele andere onderwerpen die spelen zoals leefbaarheid in het buitengebied, dreigende vergrijzing, economie en bedrijvigheid, onderwijs, zorg enz. Kortom de toekomst van het buitengebied. De enige weg om dit te bereiken is dat de bewoners zich door burgerparicipatie gezamelijk inzetten. Een coöperatie waarvan iedereen bij aansluiting lid wordt, met een ledenraad en bestuur, is daar de meest geschikte vorm voor. De voorwaarden voor het door kunnen gaan van de aanleg van glasvezel zijn hard geformuleerd; 66% deelname en het rond krijgen van de financiering voor de aanleg. Wordt daar niet aan voldaan dan gaat de aanleg niet door. De verwachting is dan dat er ook geen anderen komen die het weer oppakken omdat het draagvlak ontbreekt. Een gemiste kans.

Providers die de diensten over het glas in het buitengebied moeten brengen en waarmee de CBBW in onderhandeling is zijn vooralsnog Canal Digitaal en Solcon. Eerstgenoemde wil uiteraard graag haar schotelklanten, die door het glas dreigen te vertekken, behouden.

Waar de meeste bezoekers voor kwamen was toch wel het onderwerp omtrent de financiële constructie en de vragen waarmee men zit. Wat kan ik verwachten, waar moet ik rekening mee houden? Er kwamen naast algemene vragen ook veel vragen aan bod die betrekking hadden op bepaalde situaties. Het grote merendeel van de vragen kon door de goede voorbereiding van de organisatie direct en naar tevredenheid worden beantwoord. Een aantal vragen bleven open maar er waren ook tips. Er blijven altijd overwegingen die ieder voor zich dient te maken. De CBBW zegde toe op haar website de veelgestelde vragen en antwoorden te plaatsen.

Door zeer veel vooronderzoek, slim aanleggen en slim organiseren wil de CBBW de kosten zoveel mogelijk drukken. De totale investering om de aansluitingen te realiseren bedraagt 11,5 miljoen Euro. Voor de financiering gaat de CBBW o.a. obligaties uitgeven met een verwacht rentepercentage van 5%. Deze kan iedereen aanschaffen.

Er werd een flyer uitgedeeld met twee voorbeelden om in te stappen. Beide opties bestaan uit een zgn. "alles in één pakket"   TV, Bellen en 100MB(snelheid) internet. Men verbindt zich voor de duur van 15 jaar aan de coöperatie. Dat is de termijn waarop de CBBW verwacht uit de kosten te zijn. Voorbeeldopties:
1.De eenmalige aansluitkosten ad € 3.630,- worden ineens voldaan. De maandelijkse abonnementskosten  bedragen dan € 52,- incl. btw per maand.
2.Men voldoet eenmalige aansluitkosten ad. € 250,-. De maandelijkse abonnementskosten bedragen dan € 81,- incl BTW, waarvan een deel aansluitkosten. Alle genoemde bedragen zijn nog onder voorbehoud.
Er wordt aangesloten tot in de woning, doorgaans de meterkast. Iedere aansluiting betaalt hetzelfde bedrag aan aansluitkosten. M.b.t. deze kosten en aansluitsituaties werden de nodige gesteld. Deze komen met de antwoorden op de website van de CBBW te staan.

Op de vraag of iemand die over een aantal jaren alsnog wil aansluiten dan goedkoper uit is, werd duidelijk "nee, integendeel" geantwoord. De CBBW kwam met een rekenvoorbeeld waarbij iemand na 5 jaar alsnog een aansluiting wil. De kosten bedragen dan;  € 4.250,- aansluitkosten + € 1.125,- aanlegkosten = € 5.375,- ineens te voldoen + € 52,- abonnementskosten per maand. Hoe later je aansluit hoe hoger de aansluitkosten uitvallen.

De CBBW wil alle aanmeldingen vóór 31 maart binnen hebben. Daarna wordt snel inzichtelijk of het vereiste percentage is gehaald. Is dat het geval dan kan nog voor de zomer worden begonnen met graafwerkzaamheden.