MeddoLogin
                meddo op twitter  meddo op facebook   meddo op youtube   meddo op rss 

MeddoNet

Agenda

Twitter MeddoNet

weerstation meddo

HomeAgendaFoto albumsVideo kanaal

Meddo Video's op Youtube

Meer video's .....meddo op youtube   bz3C6sOxbnE

brabant flyerDe Hilgelander Musikanten verzorgen op zondag 24 maart een optreden in het Brabantse Geldrop. Samen met Blaaskapel de Pompzwengels uit Geffen en Musikfreunde ’Zum Grünen Kranz’ uit Geldrop geven de Meddose muzikanten een zogenoemd snertconcert; een middagvullend programma met Egelander muziek.
In 2016 kwamen de leden van de Hilgelander Musikanten in contact met Ruud van Didden in kader van het 40-jarig bestaan van de kapel. Ruud heeft een eigen tijdschrift Ruud’s Music Magazine waarin hij over blaaskapellen schrijft. Voor een artikel in zijn magazine kwam Ruud drie jaar geleden naar de Achterhoek gekomen om een interview te houden met een aantal leden van de Meddose kapel.
Dit gesprek was de aanleiding voor dit concert van 24 maart. Ruud geeft niet alleen een magazine uit, maar organiseert ook concerten met Egelerander muziek. Hij nodigde de kapel uit om op zondag 24 maart naar De Borgh in Geldrop te komen.

Lees meer: Snertconcert Hilgelander Musikanten in Geldrop

kleinOp de algemene ledenvergadering van het Algemeen Meddo's Belang werd zoals ieder jaar de "Kern-met-Pit" prijs uitgereikt. Deze wordt uitgereikt aan de persoon/vereniging of organisatie die Meddo zgn. op de kaart wist te zetten en/of een belangrijke bijdrage doet aan het sociale leven in Meddo. Dit jaar is de prijs toegekend aan Harry Hoog Antink. Voorzitter Jan Kortschot was wel even bezig met het noemen van alle activiteiten waar Harry zich voor inzet of ingezet heeft:
- het ontwikkelen van Beuksveld
- Meddo's verleden dmv medewerking van maken van archieven, boekjes, verhalen etc.
- mede-organisator rommelmarkt
- bestuur van museum "Panoven"
- en dan de jarenlange inzet en faciliteren voor school, Volksfeest en alle andere activiteiten in Meddo
De prijs is een cheque van € 150,- welke nog steeds betaald wordt uit de "Kernen-met-Pit" prijs welke in 2003 door het AMB werd gewonnen met hun rapport voor leefbaarheid op het platteland door middel van boerderijsplitsing.
Onder applaus nam Harry de cheque van Jan Kortschot aan. Hij was erg blij met zijn prijs en beloofde er een mooie bestemming voor te zoeken.

filmpje is hier te bekijken

MM99MWoensdagavond 6 maart nodigt Algemeen Meddo's Belang u uit voor de Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur bij Spiekerman.

Agenda:
1. Opening voorzitter
2. Jaarverslag / terugblik afgelopen jaar
3. Penningmeester: Financieel verslag 2018 / begroting 2019. Kascontrole en vaststelling nieuwe kascommissie
5. Onze werkgroepen aan het woord
6. Kern met Pit-prijs 2018
7. Rondvraag
Na de pauze hebben we een spreker over duurzame energie.

Na de pauze spreken de heren Ben Reesink en Dirk Sellink van de Coöperatie Energieke Buurtschappen, een project van de werkgroep Hernieuwbaar Energie Collectief (HEC) Buitengebied Winterswijk.
Zij nemen ons mee op een reis die uiteindelijk leidt tot een bevordering van bronnen voor duurzame energie (denk hierbij vooral aan zonne-energie). U hoort op welke manier kleine zonne-energieparkjes gerealiseerd kunnen worden en hoe enkele projecten al tot stand zijn gekomen. Zie ook: www.energiekebuurtschappen.nl
Diverse vragen zoals: waar moet je rekening mee houden, welke hobbels kom je tegen, wat kost het een en ander en: welke economische en milieutechnische voordelen kan het hebben, komen aan bod.
Kan een dergelijke opzet ook geschikt zijn voor u? Praat met ons mee…
We hopen op een ruime belangstelling voor deze ledenvergadering. Graag tot ziens!
Namens het Algemeen Meddo’s Belang,
Frits Gierveld

HJNog tijdje en dan is het weer zover, de tweejaarlijkse Rommelmarkt Meddo 2019 komt eraan. Op Koningsdag 27 april 2019, in het centrum van Meddo. De stichting Rommelmarkt Meddo zoekt dus veel verkoopbare spullen, die u niet meer gebruikt en voor de gemeenschap nog geld kunnen opbrengen. Gaat u opruimen of heeft u (grote) schoonmaakplannen, we houden ons aanbevolen voor bruikbare goederen. Klein spul wat niet kapot is en nog waarde heeft zoals speelgoed, huisraad, schilderijen, huishoudelijke artikelen, boeken, platen cd’s, (oud) boerengereedschap en kleinere meubels zijn goed verkoopbaar. Grote bankstellen en defecte elektronica, zoals tv’s, computers en koelkasten, moeten we afwijzen, wegens (hoge) afvoerkosten. Ook houden wij ons aanbevolen voor (kinder)kleding, porselein, glaswerk, curiosa en brocante spullen. De inzamelzaterdagen waar u de spullen kunt brengen beginnen op zaterdag 2 maart 2019. Van 10 uur tot 14 uur, bij Bennie Toebes aan de Eibergseweg 18 in Meddo. Laatste inname is zaterdag 13 april 2019. Op afspraak kunnen de spullen ook opgehaald worden.
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers 569294 of 569665 via e-mail kan ook; rommelmarkt.meddo@gmail.com Hier kunt u zich ook melden als vrijwilliger voor 27 april.