wclkoeienVerenigingen en clubs die actief zijn in het buitengebied zorgen door hun activiteiten voor de ‘samenhang’ onder de bewoners van het platteland. Een goede samenhang is naast het naoberschap heel belangrijk voor een goede leefbaarheid op het platteland.
WCL Winterswijk houdt daarom een enquête onder alle clubs en verenigingen in het buitengebied van Winterswijk. Deze enquête is een onderdeel van het project ‘Winterswijkse Aanpak’ om (meer) samenhang tussen functies en voorzieningen te creëren. Een van de vragen waar we ons mee bezighouden is “Brengen we in 2025 de bewoners naar de voorzieningen en/of de voorzieningen naar de bewoners?” Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. De provincie heeft namelijk ook belang bij de toekomst van het Gelderse platteland.
De enquête is verstuurd naar verenigingen en clubs die actief zijn in het Winterswijkse buitengebied en kan worden ingevuld tot 31 mei aanstaande. Clubs en verenigingen die geen enquête hebben ontvangen, kunnen deze vinden op de website van WCL Winterswijk enquête. Voor meer informatie over deze enquête kunt u contact opnemen met de heer A. Schoemaker, bij voorkeur via de mail: gebiedsloket@winterswijk.nl