MeddoLogin
                meddo op twitter  meddo op facebook   meddo op youtube   meddo op rss 

MeddoNet

Agenda

Januari 2023
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31

Twitter MeddoNet

weerstation meddo

HomeAgendaFoto albumsVideo kanaal

Meddo Video's op Youtube

Meer video's .....meddo op youtube   bz3C6sOxbnE

Wat is een burgercheque?

Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk. Zo heeft de raad in het verleden al eens burgercheques toegekend als bijdrage voor de aanschaf van gereedschap voor het onderhouden van een speeltuin of als bijdrage voor de bouw van een schuilhut bij de ijsbaan.

Waarom een burgercheque?
Met het toekennen van een burgercheque wil de raad een (bescheiden) bijdrage leveren aan initiatieven van burgers. Deze initiatieven zijn in de participatiesamenleving van grote betekenis. De raad stelt bij de begrotingsbehandeling hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar. Voor 2016 is hiervoor een budget van € 7500,- beschikbaar.

Wat moet u doen om voor een burgercheque in aanmerking te komen?
Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Deze staan in de Subsidieverordening Burgercheques Winterswijk 2015. Voor het aanvragen van een burgercheque kunt u gebruik maken van een digitaal formulier. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met de griffie (0543 543543).
Uw aanvraag betreffende de eerste helft van 2016 moet uiterlijk 30 juni 2016 door de gemeente zijn ontvangen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep bestaande uit raads- of commissieleden. Elke fractie is met één deelnemer vertegenwoordigd in deze werkgroep, die bestaat uit de volgende leden:
mevrouw R. van der Meulen (WB), mevrouw C. te Voortwis-Stroes (CDA), mevrouw R.J.L. Hendriks (VVD), de heer M. ten Pas (PvdA), de heer R. van der Laan (SP) en de heer F. Vlam (D66).
De aanvragen die gedurende een half jaar zijn ontvangen worden na afloop van die periode door de werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen en doet een voorstel over het wel of niet toekennen van de burgercheques (en de verdeling van het budget). Deze procedure vraagt enig geduld van de aanvrager. Of een aanvraag die bijvoorbeeld in april van dit jaar is ingediend ook wordt gehonoreerd, wordt pas duidelijk in de raadsvergadering van september, of oktober 2016.

Wat is er niet mogelijk?
In de verordening staan de voorwaarden voor het wel of niet toekennen van een burgercheque. Daarin is bijvoorbeeld bepaald dat uw initiatief geen individueel of commercieel belang mag dienen. Ook kan een burgercheque worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Meer informatie?
Meer informatie over burgercheques kunt u krijgen bij de griffie. De griffie is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0543) 543543. Het e-mailadres is: griffie@winterswijk.nl
Uw aanvraag kunt u digitaal regelen door middel van het formulier Aanvraag burgercheque.