Gerry Geessink 04aPlaatsgenote Gerry Geessink is afgelopen vrijdag 26 mei koninklijk onderscheiden. De 77-jarige Meddose werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Beem van de gemeente Winterswijk reikte de onderscheiding uit. Gerry heeft zich sinds 1960 ingezet voor diverse organisaties waarin ze verschillde functies bekleedde, waaronder

de Roodbont Fokstudiegroep, vereniging plattelandsvrouwen en de Protestantse Gemeente Winterswijk. In 1986 was ze medeoprichtster van het Meddo's Gemengd Koor en ook nu nog zet zij zich als vrijwilligster in voor de gemeenschap.

De volslagen verraste Gerry was met een list naar de huldiging gelokt, waar zij meende als gast genodigd te zijn bij de benoeming van één van de leden van de werkgroep Meddo's Verleden. Haar buren waren al eerder op de hoogte en versierden bij haar afwezigheid snel de boerderij. Een dubbele verasssing voor deze dag. (Zie foto's)

MeddoNet feliciteert Gerry van Harte met deze benoeming

Gerry Geessink 2a Gerry Geessink 03a