Beheer openbare ruimte, wat kunnen we daar als inwoners zelf aan doen.


Onlangs hield André Menting, bestuurslid AMB en wijkcoördinator Meddo, op een bijeenkomst van de Vereniging Kleine Kernen een presentatie over de werking van het Noaberteam Meddo. Het betrof een bijeenkomst in het kader van het "4e Plattelands Parlement Gelderland", georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

De presentatie waarin André voor de aanwezigen met voorbeelden de werking van het vrijwillersteam uitlegd, is op video vastgelegd en op Youtube geplaatst. In de presentatie is er aandacht voor samenwerking tussen verschillende partijen zoals de vrijwillgers van het Noaberteam, de Meddose bevolking, wijkcoördinator en de gemeente.