2022Het bestuur van de stichting Rommelmarkt Meddo heeft besloten de twee jaarlijkse rommelmarkt te verplaatsen naar Koningsdag 2022. Door de coronaperikelen zijn er onzekerheden ontstaan omtrent de veiligheid van de vele vrijwilligers op de innamedagen in maart, april en op de markt zelf. Ook het risico dat de markt in 2021 op het laatste moment alsnog niet door zou kunnen gaan en de eventuele opslag van de onverkochte goederen heeft hierbij een grote rol gespeeld.