minbewegingAanstaande vrijdag 3 mei is er weer een Seniorensoos 55+. Dit keer met als thema "Meddo in Beweging" onder leiding van Uli Lageschaar. Maar natuurlijk kan er ook een spelletje Jeu de Boules gespeeld worden of een ander spelletje. Uitoefenen van uw hobby is ook mogelijk en verder staat gezelligheid bovenaan ons programma. Neemt u gerust een familielid of kennis mee. Iedereen is welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Vragen of vervoer nodig: Henriëtte Zieverink, telnr 538980.