obw logoOndernemers Buitengebied Winterswijk bezorgd over Natura 2000

Persbericht OBW
Maandagavond jl. heeft de vereniging OBW een ledenavond gehouden over Natura 2000. Gerard ten Dolle van Sibelco en Henk Wikkerink van LTO gaven uitleg en hun visie. De vereniging OBW organiseerde deze avond omdat de ontwikkelingen rond Natura 2000 actueel zijn nu er rond Winterswijk 4 gebieden definitief zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Wat lang niet iedereen wist is dat deze aanwijzing consequenties heeft voor veel bedrijven in een ruime straal rondom deze gebieden, ook op de industriegebieden.

Ook wist nog niet iedereen dat het in principe elk bedrijf betreft en dus niet alleen de agrarische bedrijven. Hoewel de aanwijzing van de gebieden vaststaat is de invulling van de bij de regeling passende beheersmaatregelen nog onduidelijk. Uit de vele vragen en discussie van de ca 30  aanwezige ondernemers bleek dat sommige ondernemers zich al meer dan 10 jaar intensief met deze materie bezig houden en anderen nu pas de gevolgen voor hun bedrijfsvoering beginnen te beseffen. Voor vrijwel elk bedrijf is het gevolg dat toekomstige uitbreidingen, vervanging van apparatuur en machines, vernieuwing van productieprocessen een veel ingewikkelder en duurder vergunningtraject gaat opleveren. Met in veel gevallen afhankelijk van de activiteit de kans dat uitbreiding –of verandering- van de activiteiten moeilijk of onmogelijk wordt. In een groot gebied rond de Natura2000 gebieden zal namelijk worden gekeken naar de invloed van de bedrijfsactiviteiten op zaken als stikstof en ammoniak belasting. Natura 2000 is Europese Wetgeving en wordt per land ingevuld. Voor ons als grensregio is het ook interessant om te zien hoe onze buren er mee om gaan!

Op de avond is ook ingegaan op de vraag welke kansen Natura 2000 biedt. Omdat er nog zoveel vragen waren leek het nog te vroeg voor deze vraag. Toch is dat voor de vereniging zeker een aandachtspunt. Er bleek behoefte aan duidelijke en heldere informatie, zodat ieder zich zelf zo goed mogelijk kan informeren. Maar belangrijker is nog dat er een sterke behoefte is om het proces van besluitvorming en de invulling van de maatregelen nog zo goed mogelijk te beïnvloeden. En zo goed mogelijk wil zeggen dat ondernemers in staat moeten blijven ook in de toekomst hun bedrijf gezond uit te oefenen, met respect voor de natuur. Maar dat laatste is voor de ondernemers in het buitengebied van Winterswijk al vanzelfsprekend, ze beseffen ten volle de waarde van het gebied waar ze wonen en werken.

Binnen de vereniging wordt een werkgroep geformeerd die zich intensief met dit thema gaat bezighouden. Meer info: www.vereniging-obw.nl